ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΗΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙΣ.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ • ΙΔΡΥΤΗΣ ΤΡΟΦΑΣΠΙΣ

Περισσότερα

Ποιοι είμαστε

ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ.

Η διαρκής ενασχόλησή μας στον χώρο των τροφίμων, εδώ και πάνω από είκοσι χρόνια, οικοδόμησε ισχυρές σχέσεις με τους επαγγελματίες στο μεγαλύτερο μέρος της Β.Ελλάδας και ειδικότερα στην περιοχή της Θράκης.

Στη διάρκεια αυτών των χρόνων έχουμε εκπαιδεύσει προσωπικό επιχειρήσεων τροφίμων στις Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων που ξεπερνά αποδεδειγμένα σε αριθμό τα 1000 άτομα, όντας πανελλαδικά από τους πρώτους εκπαιδευτές του ΕΦΕΤ (α/α 183) μετά την προσφορά μας ως εθελοντές με τα κλιμάκια του ΕΦΕΤ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004.

Η απόκτηση της πιστοποίησης επικεφαλή επιθεωρητή από το 2003 μετά την πιστοποιημένη εκπαίδευση από τη RABS στο ISO 9001 και την αντίστοιχη του HACCP και αργότερα του ISO 22000 μας κατεύθυνε πλέον σ’ αυτό που αγαπούμε και κάναμε επάγγελμα. Τη συμβουλευτική ποιοτικού ελέγχου, τη μελέτη και εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας ISO/HACCP, διαγραμμάτων ροής, τεχνικών και περιγραφικών εκθέσεων για την αδειοδότηση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοι είμαστε

ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ.

Η διαρκής ενασχόλησή μας στον χώρο των τροφίμων, εδώ και πάνω από είκοσι χρόνια, οικοδόμησε ισχυρές σχέσεις με τους επαγγελματίες στο μεγαλύτερο μέρος της Β.Ελλάδας και ειδικότερα στην περιοχή της Θράκης.

Στη διάρκεια αυτών των χρόνων έχουμε εκπαιδεύσει προσωπικό επιχειρήσεων τροφίμων στις Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων που ξεπερνά αποδεδειγμένα σε αριθμό τα 1000 άτομα, όντας πανελλαδικά από τους πρώτους εκπαιδευτές του ΕΦΕΤ (α/α 183) μετά την προσφορά μας ως εθελοντές με τα κλιμάκια του ΕΦΕΤ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ποιότητας

ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ & ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΓΑΘΩΝ

Πρωταρχικό στόχο κάθε οργανισμού και επιχείρησης αποτελεί η συνεχόμενη βελτίωση προϊόντων και υπηρεσιών.

Η εξειδίκευση και τριβή με πρότυπα όπως το:

 • ISO 9001:2015
 • ISO 14001:2015
 • ISO 22000:2018
 • ISO 45001:2018
 • IFS
 • FSSC 22000
 • και HACCP

επιτρέπει στο προσωπικό της Τροφασπίς να ενσωματώνει τα παραπάνω απαιτητικά σε υποχρεώσεις συστήματα απλά και εύκολα σε παραγωγικές και διοικητικές εταιρείες και ομίλους. Η μακροχρόνια εμπιστοσύνη των πελατών μας βοηθά στη συνεχή αναβάθμιση υπηρεσιών και προϊόντων τους Με ομαλό τρόπο χωρίς τριβές σε επιθεωρήσεις από δημόσιους ή ιδιωτικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς υποστηρίζοντας αδιάβλητα με την αυτοπρόσωπη παρουσία μας τα συμφέροντα τους.

Σχετικά Πιστοποιητικά
Γεωργική Συμβουλευτική

Διαχείριση Ποιότητας

ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ & ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΓΑΘΩΝ

Πρωταρχικό στόχο κάθε οργανισμού και επιχείρησης αποτελεί η συνεχόμενη βελτίωση προϊόντων και υπηρεσιών.

Η εξειδίκευση και τριβή με πρότυπα όπως το:

 • ISO 9001:2015
 • ISO 14001:2015
 • ISO 22000:2018
 • ISO 45001:2018
 • IFS
 • FSSC 22000
 • και HACCP

επιτρέπει στο προσωπικό της Τροφασπίς να ενσωματώνει τα παραπάνω απαιτητικά σε υποχρεώσεις συστήματα απλά και εύκολα σε παραγωγικές και διοικητικές εταιρείες και ομίλους. Η μακροχρόνια εμπιστοσύνη των πελατών μας βοηθά στη συνεχή αναβάθμιση υπηρεσιών και προϊόντων τους Με ομαλό τρόπο χωρίς τριβές σε επιθεωρήσεις από δημόσιους ή ιδιωτικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς υποστηρίζοντας αδιάβλητα με την αυτοπρόσωπη παρουσία μας τα συμφέροντα τους.

Σχετικά Πιστοποιητικά
Γεωργική Συμβουλευτική

Γεωργική Συμβουλευτική

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ…

Η δεκαπενταετή εμπειρία μας στο πλευρό του αγρότη επαγγελματία αποδεικνύει περίτρανα τη δυνατότητα μας να προσφέρουμε υπηρεσίες που υποστηρίζουν τα συμφέροντα του.

Τα αγροπεριβαλλοντικά προγράμματα από πολύ νωρίς έδειξαν τη δυναμική τους στον αγροτικό χώρο και υιοθετήθηκαν στις πρακτικές των αγροτών βοηθώντας πρωτίστως τη μακροημέρευση στη βάση του επαγγέλματος τους που είναι οι καλές περιβαλλοντικές πρακτικές σε συνδυασμό με την αύξηση του εισοδήματος τους.

Μέτρα όπως η Απονιτροποίηση, τα Βιολογικά, προϋποθέσεις προστασίας από την επερχόμενη κλιματική αλλαγή, οι νέο εισερχόμενοι αγρότες υποστηρίζονται από τους γεωπόνους της Τροφασπίς. Οι αγρότες της περιφέρειας μας πλέον μπορούν να επωφελούνται με την παροχή γεωργικών συμβούλων σύμφωνα με τα νέα προγράμματα του υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σχετικά Πιστοποιητικά
Υγειονομικές Μελέτες

Γεωργική Συμβουλευτική

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ…

Η δεκαπενταετή εμπειρία μας στο πλευρό του αγρότη επαγγελματία αποδεικνύει περίτρανα τη δυνατότητα μας να προσφέρουμε υπηρεσίες που υποστηρίζουν τα συμφέροντα του.

Τα αγροπεριβαλλοντικά προγράμματα από πολύ νωρίς έδειξαν τη δυναμική τους στον αγροτικό χώρο και υιοθετήθηκαν στις πρακτικές των αγροτών βοηθώντας πρωτίστως τη μακροημέρευση στη βάση του επαγγέλματος τους που είναι οι καλές περιβαλλοντικές πρακτικές σε συνδυασμό με την αύξηση του εισοδήματος τους.

Μέτρα όπως η Απονιτροποίηση, τα Βιολογικά, προϋποθέσεις προστασίας από την επερχόμενη κλιματική αλλαγή, οι νέο εισερχόμενοι αγρότες υποστηρίζονται από τους γεωπόνους της Τροφασπίς. Οι αγρότες της περιφέρειας μας πλέον μπορούν να επωφελούνται με την παροχή γεωργικών συμβούλων σύμφωνα με τα νέα προγράμματα του υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σχετικά Πιστοποιητικά
Υγειονομικές Μελέτες

Υγειονομικές Μελέτες

ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΑ ΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΕ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΦΟΡΕΩΝ…

Το μόνιμο καταρτισμένο προσωπικό μας παρέχει εχέμυθα συμβουλευτικές υπηρεσίες, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα σε θέματα ποιότητας και αξιοπιστίας. 

Επιγραμματικά οι υπηρεσίες που παρέχουμε περιλαμβάνουν:

 • Υγειονομικό έλεγχο, με σχεδιασμό και υλοποίηση
 • Τη σύνταξη Υγειονομικών Μελετών
 • Την εκπόνηση μελετών διαγραμμάτων ροής με τις αναλύσεις τους.
 • Τη τεκμηριωμένη καταγραφή Τεχνικών και Περιγραφικών Υγειονομικών εκθέσεων και αποτύπωση τους επί των κατόψεων.
 • Αρωγή στη διεκπεραίωση αδειών λειτουργίας, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
 • Παροχή επιχειρηματικών συμβουλών στο πλαίσιο εταιρειών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
 • Την ενημέρωσή σας σε θέματα που άπτονται της Υγειονομικής Νομοθεσίας
 • Υγειονομική θωράκιση εταιρειών μέσω συμβουλευτικών παρεμβάσεων σε συνάρτηση με την κείμενη υγειονομική νομοθεσία
 • Την εκπαίδευση προσωπικού σε καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος:
  • Υγειονομικές Προδιαγραφές
  • Εφαρμογή Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής (GMP)
  • Εφαρμογή Ορθής Υγιεινής Πρακτικής (GHP)
Απολυμάνσεις/Απεντομώσεις

Υγειονομικές Μελέτες

ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΑ ΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΕ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΦΟΡΕΩΝ…

Το μόνιμο καταρτισμένο προσωπικό μας παρέχει εχέμυθα συμβουλευτικές υπηρεσίες, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα σε θέματα ποιότητας και αξιοπιστίας. 

Επιγραμματικά οι υπηρεσίες που παρέχουμε περιλαμβάνουν:

 • Υγειονομικό έλεγχο, με σχεδιασμό και υλοποίηση
 • Τη σύνταξη Υγειονομικών Μελετών
 • Την εκπόνηση μελετών διαγραμμάτων ροής με τις αναλύσεις τους.
 • Τη τεκμηριωμένη καταγραφή Τεχνικών και Περιγραφικών Υγειονομικών εκθέσεων και αποτύπωση τους επί των κατόψεων.
 • Αρωγή στη διεκπεραίωση αδειών λειτουργίας, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
 • Παροχή επιχειρηματικών συμβουλών στο πλαίσιο εταιρειών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
 • Την ενημέρωσή σας σε θέματα που άπτονται της Υγειονομικής Νομοθεσίας
 • Υγειονομική θωράκιση εταιρειών μέσω συμβουλευτικών παρεμβάσεων σε συνάρτηση με την κείμενη υγειονομική νομοθεσία
 • Την εκπαίδευση προσωπικού σε καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος:
  • Υγειονομικές Προδιαγραφές
  • Εφαρμογή Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής (GMP)
  • Εφαρμογή Ορθής Υγιεινής Πρακτικής (GHP)
Απολυμάνσεις/Απεντομώσεις

Απεντομώσεις / Μυοκτονίες / Απολυμάνσεις (Pest Control)

Η πολυετή παρουσία στο χώρο της Καταπολέμησης και Περιορισμού Ανεπιθύμητων Παρασίτων σε οικίες και επαγγελματικούς χώρους μας καθιστά ικανότατους για την αναγνώριση και την ταυτοποίηση των «ενοχλητικών επισκεπτών».

Υπεύθυνα με προγράμματα προληπτικού ελέγχου (Pest Control) θωρακίζουμε το χώρο και την επιχείρησή σας. Παρέχουμε ολοκληρωμένο φάκελο απεντόμωσης μυοκτονίας με σχετική τεκμηρίωση εφαρμογών με εκθέσεις και διαγράμματα.

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ: Πάνω από 800
ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ: Πάνω από 650
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ: Πάνω από 300

*  Τελευταία ενημέρωση στατιστικών: 16/10/2022

Σχετικά Πιστοποιητικά
Τα νεα μας

Απεντομώσεις / Μυοκτονίες / Απολυμάνσεις

(Pest Control)

Η πολυετή παρουσία στο χώρο της Καταπολέμησης και Περιορισμού Ανεπιθύμητων Παρασίτων σε οικίες και επαγγελματικούς χώρους μας καθιστά ικανότατους για την αναγνώριση και την ταυτοποίηση των «ενοχλητικών επισκεπτών».

Υπεύθυνα με προγράμματα προληπτικού ελέγχου (Pest Control) θωρακίζουμε το χώρο και την επιχείρησή σας. Παρέχουμε ολοκληρωμένο φάκελο απεντόμωσης μυοκτονίας με σχετική τεκμηρίωση εφαρμογών με εκθέσεις και διαγράμματα.

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ: Πάνω από 800
ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ: Πάνω από 650
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ: Πάνω από 300

*  Τελευταία ενημέρωση στατιστικών: 16/10/2022

Σχετικά Πιστοποιητικά
Τα νεα μας

Τα νέα μας

Τα νέα μας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Επικοινωνία

ΡΩΤΗΣΕ ΜΑΣ…ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ.

  Στοιχεία επικοινωνίας

  Ιωακείμ Ιωακειμίδη 1,
  Κομοτηνή, Ροδόπη
  Τ.Κ: 69132, Ελλάδα

  Τηλέφωνο: 2531 029219

  info@trofaspis.gr
  apolimansi@trofaspis.gr
  agrotiki@trofaspis.gr

  Επικοινωνία

  ΡΩΤΗΣΕ ΜΑΣ…ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ.

   Στοιχεία επικοινωνίας

   Ιωακείμ Ιωακειμίδη 1,
   Κομοτηνή, Ροδόπη
   Τ.Κ: 69132, Ελλάδα

   Τηλέφωνο: 2531 029219

   info@trofaspis.gr
   apolimansi@trofaspis.gr
   agrotiki@trofaspis.gr


   google map code generator